Udearealer Tuesten Huse

Botilbuddet Tuesten Huses udearealerne er løbende blevet fornyet efter den helhedsplan jeg udarbejdet i 2015. Robuste højbede i egetræssveller, fyldt med forårsløg, stauder og staudegræsser danner siddepladser og stimulerende beplantninger. Ved beboernes private terrasser har jeg designede lette læskærme. Transparens og overblik er vigtig pga. sikkerheden på botilbuddet. Bøgehække danne rum og læ på arealerne uden at lukke for udsynet. Mod syd er der etableret en frugtlund med forårsløg og vilde blomster i bunden. Ved aktivitetshuset sydvendte terrasse er et grusareal omdannet til en hyggelig plads med tørketålende buske, træer og stauder der giver rummet en sydlands stemning.

Anlagt: 2017- 2023
Bygherre: Botilbud Tuesten Huse,
Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus kommune
Botilbud for mennesker med psykiske og sociale problemer
Støtte af: Smag på Aarhus

En mini eng og frugt træer giver et levende miljø både for dyr og mennesker på Bostedet Tuestenhuse.

Private haver
Gårdhave
Gl.Landevej 23.
Terrasse med udekøkken
Nordvendt indgangsparti
Nygårdsvænget 20
Engvænget
Mosebakken

Udearealer
Plukkehaven Steen Billes Torv
Odder Forsyningsselskab
Renovering af gårdrum
Hasleskole ankomstareal
Tuesten Huse 
Korsagergården
Køkkenhaven ved Kirken

Designs
Havetrappe Barthsgade
Højbed og bænk i et
Læhegn til Tuestenhuse
Læhegn Henne Strand

Landbrug og landbohaver
Klægager, Ballum.
Bjeragerhougård, Odder
Havlykke