Udearealer Tuesten Huse

Botilbuddet Tuesten Huses oprindelige haveanlæg var næsten helt væk. Tilbage var fliser, græsplæne og enkelte træer. Udearealerne trængte til elementer der kunne danne læ og haverum. Samt beplantning der gav haverummene identitet, og stimulerede sanserne. Hovedtemaet for udearealerne blev robuste højbede i egetræssveller. De blev udformet så der er plads til at sidde på kanten. Så man altid kan finde et sted at slå sig ned, hvor der er læ og sol. Højbedet ved fællesterrassen er fyldt med forårsløg, stauder og krydderurter. Bærmispel buske giver højde og skygge til de varme dage. Ved ankomstarealet er der slået et strandtema an og plantet staudegræsser, dværgfyr og klitroser. Til beboernes private terrasser har jeg designet lette læskærme. Der er plantet flere nye bøgehække for at danne rum og læ på arealerne uden at lukke for meget af da en vis transparens og overblik er vigtig pga. sikkerheden på botilbuddet. Mod syd er der etableret en frugtlund med masse af forårsløg i græsset. Ved aktivitetshuset sydvendte terrasse blev et goldt grusareal omdannet til en hyggelig plads hvor tørketålende buske, træer og stauder med løv i grå nuancer nu giver rummet en sydlands stemning.

Anlagt: 2017- 2018
Bygherre: Botilbud Tuesten Huse,
Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus kommune
Botilbud for mennesker med psykiske og sociale problemer
Støtte af: Smag på Aarhus

Private haver
Gårdhave
Gl.Landevej 23.
Terrasse med udekøkken
Nordvendt indgangsparti
Nygårdsvænget 20
Engvænget

Udearealer
Odder Forsyningsselskab
Renovering af gårdrum
Hasleskole ankomstareal
Tuesten Huse
Korsagergården

Designs
Havetrappe Barthsgade
Bænk og havetrappe i et
Højbed og bænk i et

Landbrug og landbohaver
Klægager, Ballum.
Bjeragerhougård, Odder
Havlykke