Udearealer Tuesten Huse

Botilbuddet Tuesten Huses oprindelige haveanlæg var næsten helt væk. Tilbage var fliser, græsplæne og enkelte træer. Udearealerne trængte til elementer der kunne danne læ og haverum. Beplantning der gav haverummene identitet, og stimulerede sanserne. Hovedtemaet for udearealerne blev robuste højbede i egetræssveller. Brede nok til at sidde på, så man altid kan finde et sted at slå sig ned, hvor der er læ og sol. Højbedet ved fællesterrassen er fyldt med forårsløg, stauder og krydderurter. Bærmispel buske giver højde og skygge til de varme dage. Ved ankomstarealet er der slået et strandtema an og plantet staudegræsser, dværgfyr og klitroser. Til beboernes private terrasser har jeg designede lette læskærme. Der er plantet flere bøgehække for at danne rum og læ på arealerne uden at lukke for meget af.  Transparens og overblik er vigtig pga. sikkerheden på botilbuddet. Mod syd er der etableret en frugtlund med masse af forårsløg i græsset. Ved aktivitetshuset sydvendte terrasse blev et goldt grusareal omdannet til en hyggelig plads hvor tørketålende buske, træer og stauder giver rummet en sydlands stemning.

Anlagt: 2017- 2020
Bygherre: Botilbud Tuesten Huse,
Sociale forhold og Beskæftigelse, Aarhus kommune
Botilbud for mennesker med psykiske og sociale problemer
Støtte af: Smag på Aarhus

Private haver
Gårdhave
Gl.Landevej 23.
Terrasse med udekøkken
Nordvendt indgangsparti
Nygårdsvænget 20
Engvænget
Mosebakken

Udearealer

Plukkehaven Steen Billes Torv

Odder Forsyningsselskab

Renovering af gårdrum

Hasleskole ankomstareal

Tuesten Huse 

Korsagergården

Køkkenhaven ved Skt Johannes kirke

Designs
Havetrappe Barthsgade
Bænk og havetrappe i et
Højbed og bænk i et
Læhegn til Tuestenhuse

Landbrug og landbohaver
Klægager, Ballum.
Bjeragerhougård, Odder
Havlykke