Køkkenhaven ved Kirken

Jeg fik ideen til fælles køkkenhaver for beboer og elever på Trøjborg på Aarhus kommunes arealer bag ved Skt. Johannes kirken. Bedene er bygget i genbrugsmaterialer af Kochs 5 klasser,  lære og pedeller. Det midterste bed er kvarterets fælles krydderurtbed. Det yderste højbed fungere som skolehave. Drømmen er at udvide med endnu et højbed til naboerne, samt en lille scene/lege /siddetrappe på den gamle bunker.

Fotos af Simon Jeppesen.

Anlagt:  2022
Bygherre:  Et samarbejde mellem
Kochs Skole , Trøjborg Fællesråd
og Skt. Johannes Kirke
Støtte af: Smag på Aarhus

Private haver
Gårdhave
Gl.Landevej 23.
Terrasse med udekøkken
Nordvendt indgangsparti
Nygårdsvænget 20
Engvænget
Mosebakken

Udearealer
Plukkehaven Steen Billes Torv
Odder Forsyningsselskab
Renovering af gårdrum
Hasleskole ankomstareal
Tuesten Huse 
Korsagergården
Køkkenhaven ved Kirken

Designs
Havetrappe Barthsgade
Højbed og bænk i et
Læhegn til Tuestenhuse
Læhegn Henne Strand

Landbrug og landbohaver
Klægager, Ballum.
Bjeragerhougård, Odder
Havlykke