TEGNESTUEN

Landskab | Urbane & grønne rum | Arkitektur | Haver | Design 

Jeg arbejder i tæt dialog med bygherre og kommende brugere. Landskaber og uderum er meget mere end flotte omgivelser – de skal involvere, aktivere og være rammen om vores liv. Jeg skaber uderum til mennesker, gamle som unge. Udearealer til udsatte borgere har jeg stor erfaring med. Jeg har designet store, som små haverum til dement og plejehjemsboliger. I tæt dialog med beboere og personale har jeg fornyet haver og udearealer ved botilbud for psykisk syge. Arbejdet med demente og udsatte voksne har skærpet mit fokus på hvordan vi  alle reagerer på vores omgivelser på godt og ondt. Erfaringer jeg bruger i mit arbejde med alle former for design.Det tager mange år at få en frodig og tilvokset have, eller et fuldt udvokset træ. Derfor forsøger jeg altid at se mulighederne i den eksisterende beplantning og landskab. Min vision er, at de landskaber og rum, der skabes i dag også skal være til glæde og gavn for fremtidige generationer. Derfor søger jeg de robuste og livskraftige løsninger. Uden dog at gå på kompromis med æstetikken. Jeg arbejder ud fra mere end 20 års erfaring med at skabe landskaber, urbane byrum og haver. Opgaverne har været meget forskellige. Jeg har arbejdet med alt lige fra motorvejs beplantning til design af plantekasser til altaner.