Ceres husets aktivitetsbane

En del af den eksisterende terrasse ved plejehjemmet Ceres Huset er blevet omdannet til træningsplads for beboer, pårørende og naboer til plejehjemmet Ceres Huset. Udover et ønske om at få beboerne til at røre sig mere og komme mere ud. Er ideen med banen at tiltrække naboer, folk der går tur langs åen mm og derigennem skabe mere liv i plejehjemmets have. Udsigten til pladsen fra Ceres Husets 6 etager er tænkt ind i projektet, der fremstå grafisk og klart med rød gummibelægning , og hvid stribe der leder de ældre rundt i anlægget.

Anlagt: December 2016.
Bygherre: Sundhed og Omsorg. Aarhus kommune. Ceres Huset.
Udarbejdet i samarbejde med Dorte Bach Schmidt.
Projektleder “Hjemliggørelse” MSO Bygningsafdelingen.

Private haver
Gårdhave
Gl.Landevej 23.
Terrasse med udekøkken
Nordvendt indgangsparti
Nygårdsvænget 20
Engvænget

Udearealer
Odder Forsyningsselskab
Renovering af gårdrum
Hasleskole ankomstareal
Tuesten Huse
Korsagergården

Designs
Havetrappe Barthsgade
Bænk og havetrappe i et
Højbed og bænk i et

Landbrug og landbohaver
Klægager, Ballum.
Bjeragerhougård, Odder
Havlykke