Odder Forsyningsselskabs forareal

 

Krokus på græs volde brun bøgehæk i forgrunden

Fakta.  5000 m2. Anlagt efteråret 2013.
Hovedide. Beplantningen skal spille sammen med Forsyningsselskabets store bygninger og grundens størrelse. Derfor har jeg valgt at tilføre store rummelige element som bakken og volden, samt 4 cirkelslag af fugle kirsebær der hurtig vil vokse til og give den fornemmelsen af en lund jeg gerne vil tilføre området. Ideen med en lund og bygherre ønske om at selskabets logo gerne måtte fremgå af beplantningen har tegnet linierne i anlægget. Logoet vil tydeligst ses om foråret når krokus dukke op i farverne: mørke lilla, lyser blå og rosa. Om efterår og vinter er det jordvolden, bakken og træernes stammer der rummeligt illudere logoet.

Årstidernes skiftende udtryk.
Understående planer og fotos viser hvorledes beplantningens udtryk vil skifte hen over året.
Forårsplan
Fugle kirsbær med blomster eng
Høstfarver