Hasleskole ankomstareal

Parkeringsplads og skolegård ved Hasleskole. I forbindelse med en renovering af Hasleskole flyttes hovedindgang og placeres i et lille gårdrum. Herved opstår behovet for en synliggørelse af hovedindgangen fra P-pladsen og Herredsvej.

Beskrivelse af forslaget og dets intentioner:
Forslagets hovedgreb består i at rydde op så uderummet fremstår samlet og harmonisk. 4 forskellige trapper, en rampe og lyskasser bliver integreret i et sammenhængende trappeparti der føre op til hovedindgangen. Trappen er trukket frem i gårdrummet, så den kan ses fra vejen og indikere, hvor hovedindgangen er. Øvrige trapper har samme udtryk som hovedtrappen så området fremstår som en helhed. En stor lyskasse er blevet gjort mindre dels for at virke mindre dominerende i den lille gård og dels for at forbedre passagen på tværs af gården. Der integreres siddeplinte i hovedtrappen til ophold i gårdrummet. På parkeringspladsen fjernes eksisterende buske og nogle af højbedene for at skabe mere plads til de gående og for at gøre området letter at overskue. I højbedene plantes der vedbend og blomsterløg. Højbedene vil stå som grønne plinte, der adskiller kørende og fodgængere og i den tidlige sommer vil store, lilla blomsterkugler stikke op fra det stedsegrønne. En sorte betonstensbelægning skaber en samlende ensartet flade der samler gårdrummet og strækker sig ud og rundt om parkeringspladsen så de to rum forbindes. Betonstenens lille format 11,5 x 23 cm spiller sammen med bygningernes gule teglsten, og formatet tilfører uderummet intimitet og stoflighed. Beplantningen i gården består af bambushække i bølgende forløb, der står i lysegrønne nuancer hele året og mindre træer af kirsebærsorten. Forslaget er udarbejdet som medarbejder hos Møller & Grønborg. Udført 2009.

Hasleskole nyt ankomst areal og skolegår i forbindelse med renovering af indgangsparti