Lavendler gummibelægning rød robinie stolper slotsgrus motinonsbane plejehjem Interaktiv træningsplads. En del af den eksisterende terrasse ved plejehjemmet Ceres Huset er blevet omdannet til træningsplads for beboer, pårørende og naboer til plejehjemmet Ceres Huset. Udover et ønske om at få beboerne til at røre sig mere og komme mere ud. Er ideen med banen også at trække mennesker til for at skabe mere liv i plejehjemmets have. Udsigten til pladsen fra Ceres Husets 6 etager er tænkt ind i projektet, der fremstå grafisk og klart selv fra 6 sal. Under de interaktive træningsbaner fra Play A live og gangbaren er lagt rød gummibelægning med en hvid stribe der leder de ældre rundt i anlægget.

Motion aktive ældre plejehjems haveAnlagt: December 2016.
Bygherre: Sundhed og Omsorg. Aarhus kommune. Ceres Huset.
Projektet er udarbejdet i samarbejde med
Dorte Bach Schmidt. Projektleder “Hjemliggørelse”
MSO Bygningsafdelingen.

Foto fra anlæggelsen i dec. Den sidste detaljer, stiplede striber på fliserne der skal fortsætter den hvide stribe rundt i anlægget mangler på dette billede. Pladsen er nu færdig og åben for alle så tag hen og prøv de interaktiv baner.